RSS Feed

News

દુઃખદ અવસાન – કુસુમબેન નવનીતલાલ સોની (નવસારી)

કુસુમબેન નવનીતલાલ સોની (નવસારી) નું ડિસેમ્બર 24, 2015 ને ગુરૂવાર ના દિને દુઃખદ અવસાન થયું છે. તેમનું સંયુક્ત બેસણુ ડિસેમ્બર 27, 2015 ને રવિવાર ના દિને થયું હતું.